HISTORIA

Historia i dzień dzisiejszy biblioteki

Początków działalności biblioteki należy upatrywać w latach powojennych, kiedy to 17 kwietnia 1946 r. wydano Dekret o Bibliotekach.


Gminna Biblioteka Publiczna powstała dnia 1 lipca 1947 r. jako jedna z 237 bibliotek utworzonych wówczas na terenie województwa kieleckiego. Założycielem wąchockiej biblioteki był miejscowy nauczyciel, nieżyjący już Pan Henryk Rutkowski. Wówczas biblioteka mieściła się w budynku Straży Pożarnej przy ulicy Kościelnej.
Dnia 1 października 1947 r. zbiory przeniesiono do Pałacu Schoenberga, wypożyczaniem książek, prowadzeniem księgi inwentarzowej zajął się Pan Stefan Niebudziński – pierwszy kierownik biblioteki, działacz młodzieżowy, aktywny w środowisku. Udostępniał książki dwa razy w tygodniu: w czwartki i w niedziele Od dnia 1 września 1950 r. bibliotekę prowadziła pani Janina Rybicka, a w latach 1952 1953: pani Zofia Horoch i pani Janina Stobiecka-Wysiadecka. W związku z podjęciem nowej pracy przez panią Zofię Horoch, biblioteka znalazła nowe lokum w budynku pana Stefana Błacha (róg ulicy Kolejowej i Błonia) i pracował w niej pan Stanisław Kowalski.

 

Od 1 stycznia 1954 r. kierownikiem biblioteki zostaje pani Barbara Maksymow, która pełni tę funkcję do 1979 r. Po upływie dwóch lat zbiory przeniesiono do Urzędu Gminy przy ulicy Wielkowiejskiej, gdzie zajmowały jedno małe pomieszczenie o powierzchni 14 m².


Sieć Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiły filie: w Wielkiej Wsi, Parszowie, Majkowie, Marcinkowie oraz punkt biblioteczny w Ratajach.


W 1962 r. przeniesiono bibliotekę do prywatnego domu Pani Barbary Maksymow. Dzięki jej ofiarności i ogromnej inwencji w zakresie pracy z czytelnikiem biblioteka wiele zyskała. Wówczas zbiory biblioteczne zajmowały 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 48 m². Była to czytelnia i wypożyczalnia. W 1973 r. biblioteka została przeniesiona do Gminnego Ośrodka Kultury. Otrzymała dwa pomieszczenia o powierzchni 70 m². Wyposażona była w podstawowy sprzęt biblioteczny i audiowizualny, m.in. telewizor, radio, adapter, rzutnik do wyświetlania bajek .


W 1979 r. kierownikiem biblioteki została Pani Alicja Lefek. W tym samym roku w bibliotece utworzono drugi etat, co przyczyniło się do usprawnienia pracy bibliotecznej.
Wąchocka Biblioteka zaczęła pracę w oparciu o 500 woluminów, które przekazała nowo otwartej placówce Naczelna Dyrekcja Bibliotek.
W miarę upływu lat liczba zbiorów bibliotecznych rosła, by osiągnąć w chwili obecnej 37.149 woluminów, z czego w filiach znajduje się 18.972 wol.

 

W pierwszych latach działalności liczba czytelników nie przekraczała 100-tu. Systematyczne i racjonalne kształtowanie struktury księgozbioru, umiejętne propagowanie książki i biblioteki, przyczyniały się do stałego wzrostu czytelników. I tak w 1968 r. liczba czytelników wynosiła 853, w 1975 r. 868 czytelników, w 1979 r. 1.022, w 1997 r. 1.058, natomiast na koniec 2010 r. – 1441 czytelników.


W 2000 roku w wyniku przyłączenia się Majkowa do Skarżyska Kościelnego zlikwidowano filię biblioteczną w Majkowie, którą prowadziła Pani Jadwiga Szwed.
W roku 2001 został zlikwidowany Punkt biblioteczny w Ratajach. Wypożyczaniem książek w punkcie zajmowała się Pani Weronika Cetnarowicz. Pozostały filie w Parszowie, Wielkiej Wsi i Marcinkowie.


Od 2001 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku nr XXXIII/246/2001 z dnia 31 sierpnia w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został dokonany podział w wyniku, którego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku działa jako samodzielna instytucja kultury. Nową siedzibą biblioteki stał się budynek przy ul. Św. Rocha 10 w Wąchocku. Biblioteka otrzymała do dyspozycji trzy pomieszczenia, w tym dużą czytelnię, całość to 96 m². W tym samym roku pracę w wąchockiej bibliotece zaczęła p. Joanna Dygas.
W wyniku postępowania konkursowego 2002 roku, dyrektorem placówki została mgr Magdalena Łodej. W tym samym roku zakupiono do biblioteki pierwszy komputer oraz przeprowadzono remont filii bibliotecznej w Parszowie, gdzie od 1979 r. pracuje Pani Maria Grzelka, wcześniej w filii pracowały: p. Józefa Szumielewicz i p. Zofia Bzdręga.

 

Dzięki pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w roku 2003 biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Biblioteki Narodowej program biblioteczny MAK i rozpoczęła tworzenie komputerowej bazy katalogowej.


W 2004 r. na emeryturę odeszła długoletnia kierowniczka biblioteki Pani Alicja Lefek.

 

2005 r. w bibliotece powstała Czytelnia Internetowa, wyposażona w trzy komputery. Niezbędny do tego przedsięwzięcia sprzęt zapewniło Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie w ramach programu „IKONKA. Czytelnicy uzyskali nieodpłatny dostęp do Internetu.


Pod koniec 2005 r. biblioteka w Wąchocku zyskała dodatkowe pomieszczenie, które zostało przeznaczone na potrzeby księgowości oraz do opracowywania nowo zakupionych książek. W rezultacie biblioteka zajęła150 m² powierzchni.


We wrześniu 2005 r. filia biblioteczna w Wielkiej Wsi została przeniesiona z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do budynku Szkoły Podstawowej, dzięki czemu zyskała znacznie lepsze warunki lokalowe. W filii bibliotecznej w Wielkiej Wsi od roku 2002 pracuje mgr Katarzyna Dulęba, wcześniej pracowały Panie: Zofia Banasik, Alicja Piętak, Grażyna Mazurkiewicz i Bożena Głowacz. W filii bibliotecznej w Marcinkowie od 1984 r. pracuje Barbara Zuba, wcześniej pracowały Panie: Danuta Zep i Zofia Miernik.

 

Rok 2007 był rokiem jubileuszowym, w którym placówka obchodziła 60-lecie swojej działalności.

 

W 2010 roku biblioteka w Wąchocku powróciła do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zajmując trzy wyremontowane i wyposażone w nowe meble pomieszczenia.

 

Od 01 kwietnia 2011 roku stanowisko dyrektora biblioteki obejmuje mgr Małgorzata Polakowska.


Biblioteka systematycznie wzbogacana jest o sprzęt, który usprawnia jej pracę. Zakupiono drukarki, kserokopiarkę, fax, DVD, aparat fotograficzny, radiomagnetofony. W darze otrzymała trzy komputery, z których jeden przeznaczony został do księgowości, a kolejne dwa zostały przekazane do filii bibliotecznej. Zbiory biblioteczne są stale wzbogacane. Zakupy czynione są w oparciu o potrzeby czytelników. Książki kupowane są z dotacji organizatora, a od 2004 roku również z dotacji Ministra Kultury w ramach „Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa”. Biblioteka otrzymuje również dary w postaci książek od osób prywatnych. Prenumeruje 16 tytułów czasopism.


Działalność propagandowa jest nieodzownym składnikiem gminnych bibliotek. Przez wskazywanie czytelnikowi wartościowych książek, dyskusje o książkach, spotkania autorski), konkursy, spotkania z poezją, lekcje biblioteczne, głośne czytanie dzieciom, „Akcje Zima”, „Akcje Lato”, „Andrzejki z Biblioteką”, „Mikołajki z Biblioteką” – biblioteki przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju czytelnictwa w swoim środowisku.


Od lat prowadzone jest pasowanie na czytelników uczniów klas „0”. Jak co roku każdy z nich może poznać zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, a także zrozumieć jak ważne jest poszanowanie książki. Trudno zliczyć wszystkie imprezy kulturalne, akcje czytelnicze, konkursy, które biblioteka organizowała przez te wszystkie lata.
Nowym działaniem skierowanym do naszych czytelników, podjętym przez bibliotekę jest utworzenie dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki (w 2007 r. dla dorosłych ; 2011 r. dla młodzieży).


Źródłem informacji o wąchockiej bibliotece jest kronika, która zawiera historię jej działań od momentu powstania do chwili obecnej. Duży wkład w jej prowadzenie włożyła mgr Zofia Miernik, która przy współudziale Stefana Niebudzińskiego i Pani Alicji Lefek odtworzyła dzieje placówki z lat 1947 1991.


Przez wszystkie lata Biblioteka współpracowała i współpracuje nadal z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, MGOK w Wąchocku, środowiskiem lokalnym w ramach upowszechniania czytelnictwa i organizacji imprez kulturalnych. Korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
Trzeba podkreślić, że na dzisiejszy kształt biblioteki złożyła się praca szerokiego grona wspaniałych ludzi, którym należą się serdeczne podziękowania.
W wąchockiej bibliotece pracowały również: Anna Hajdenrajch-Majcher, Barbara Derlatka, Teresa Seferynowicz-Banaszczyk, Małgorzata Pająk, Małgorzata Gębura-Polakowska, Barbara Woskowicz, Mirosława Szczykutowicz.

 

 

Tu działa:


Bierzemy udział:
Kontakt:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku
Phone: (41) 271-50-84


Opening Hours:
Monday: 10:00 - 18:00
Tuesday: 10:00 - 18:00
Wednesday: 10:00 - 18:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 13:00
Sunday: nieczynne

bottom