REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku

§ 1.

 

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

4. Wierzchnie okrycie i torbę należy zostawić na wieszaku.

5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 

§ 2.

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.

2. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.

3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

 

§ 3.

 Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogu on-line , wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 

§ 4.

 Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

§ 5.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.

 

§ 6.

 Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

§ 7.

Traci moc Regulamin z

§ 8.

Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.

Tu działa:


Bierzemy udział:
Kontakt:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku
Phone: (41) 271-50-84


Opening Hours:
Monday: 10:00 - 18:00
Tuesday: 10:00 - 18:00
Wednesday: 10:00 - 18:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 13:00
Sunday: nieczynne

bottom