RODO w Bibliotece

Szanowni Użytkownicy
dbając o Państwa prywatność oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – zw. RODO, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które dla Was przygotowaliśmy:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ul. Kościelna 7 27-215 Wąchock. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki pod adresem iod@wachock.pl

II. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową Biblioteki, tzn.: rejestracji czytelnika, umożliwiającej korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych), statystyki oraz promocji czytelnictwa i Biblioteki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu udostępnienia zbiorów bibliotecznych  (na podstawie Ustawy o bibliotekach z 29 czerwca 1997 r.) oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami.

III. Prawa użytkownika

Czytelnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąchocku i jej filiach.

Usunięcie danych Czytelnika następuje na pisemny wniosek złożony w siedzibie Biblioteki – ul. Kościelna 7 lub przesłany na adres e-mail: iod@wachock.pl

IV. Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę hostingową/informatyczną/prawniczą na rzecz biblioteki, tylko i wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z daną firmą / kancelarią prawną.

Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom krajowym, ani nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Tu działa:


Bierzemy udział:
Kontakt:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku
Phone: (41) 271-50-84


Opening Hours:
Monday: 10:00 - 18:00
Tuesday: 10:00 - 18:00
Wednesday: 10:00 - 18:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 13:00
Sunday: nieczynne

bottom